Alihbahasa & Peta Laman Bahasa Malaysia

Notis Mengenai Terjemahan Kepada Bahasa Malaysia

Selain daripada halaman-halaman kandungan rasmi yang disenaraikan di bawah bersama dengan hyperlink yang disediakan, serta mana-mana  artikel yang asalnya diterbitkan dalam Bahasa Malaysia melalui laman sesawang kami, kesemua halaman ataupun artikel yang sedia ada boleh diterjemahkan secara automatik oleh komputer, melalui fungsi ‘Google Translate‘ berikut.

Sila ambil perhatian bahawa mana-mana halaman ataupun artikel yang dipaparkan selepas dialihbahasa adalah hasil pengalihanbahasa secara automatik. Oleh demikian, kebarangkalian kandungan itu berbeza daripada maksud sebenar adalah di luar kawalan kami dan tidak dapat dielakkan. Sejurusnya, kami tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin berlaku melalui kandungan yang telah dialihbahasa secara automatik. Kandungan rasmi kami hanya adalah seperti diterbitkan secara asal dalam Bahasa Inggeris, ataupun dalam Bahasa Malaysia dalam halaman-halaman seperti yang disenaraikan di peta laman sesawang berikut:-

  >> Senaraikan artikel-artikel dalam Bahasa Malaysia